ΩΡΑΡΙΑ

 

        

                        ΔΕΥΤΕΡΑ           15:30 ΩΡΑ - 19:30 ΩΡΑ

 

              ΤΡΙΤΗ                15:30 ΩΡΑ - 20:30 ΩΡΑ

 

              ΤΕΤΑΡΤΗ           17:30 ΩΡΑ - 18:30 ΩΡΑ

 

              ΠΕΜΠΤΗ           15:30 ΩΡΑ  - 20:30 ΩΡΑ

 

              ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      18:30 ΩΡΑ - 20:30  ΩΡΑ